Nokia 5228 - SIM adresatai

background image

SIM adresatai

Jei norite, kad SIM kortelėje saugomi vardai ir numeriai būtų rodomi adresatų

sąraše, pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Rodomi adresatai > SIM

atmint.. Galite įterpti arba redaguoti SIM adresatus arba jiems skambinti.
Numeriai, kuriuos įrašote adresatų sąraše, gali būti automatiškai neįrašomi SIM

kortelėje. Jei norite įrašyti numerius SIM kortelėje, pasirinkite adresatą ir

Funkcijos > Kopijuoti > SIM atmint..
Kad pasirinktumėte, ar naujai įvestus adresatus įrašyti prietaiso ar SIM kortelės

atmintyje, pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Numat. saugoj. atmintis >

Telefono atmint. arba SIM atmint..