Nokia 5228 - Informacija apie pažymas (SAR)

background image

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo

bangų trikdymui.
Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad

neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse

direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP.

Gaminio ir saugos informacija

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

129

background image

Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai

nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.
Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo

vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose

nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR

matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios

numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso

SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas

tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo

įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.
Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia

SAR reikšmė 1,10 W/kg .
Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR

reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų

reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti

pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Gaminio ir saugos informacija

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

130