Nokia 5228 - Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo prietaiso

background image

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo

prietaiso

Norite kopijuoti svarbią informaciją iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ prietaiso ir

greitai pradėti naudotis naujuoju? Naudodami programą Kopijuoklė, nemokamai

perkelkite, pvz., adresatų, kalendoriaus įrašų ir nuotraukų kopijas į savo naująjį

prietaisą.
Pasirinkite Meniu > Programos > Tel. nustat., tada – Duomen. perdav..
Jei senajame „Nokia“ prietaise programos Kopijuoklė

nėra, jūsų naujasis prietaisas nusiųs ją pranešimu.

Atidarykite pranešimą senajame prietaise, tada

vykdykite nurodymus.
1. Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti,

ir suporuokite prietaisus. Būtina įjungti

„Bluetooth“.

2. Jei kitas prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite

jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti

abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose

ryšio kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos

ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.

3. Pasirinkite turinį ir Gerai.