Nokia 5228 - Vaizdo įrašų teikiniai

background image

Vaizdo įrašų teikiniai

Pasirinkite Meniu > Programos > Vzd. įr. cntr..
Įdiegtų vaizdo paslaugų turinys perduodamas naudojant RSS šaltinius. Jei norite

peržiūrėti ir tvarkyti savo teikinius, pasirinkite Vzd. įr. teikiniai.
Pasirinkite Funkcijos, ir iš toliau pateiktų parinkčių.
Inf. santr. užsakymai — Patikrinti esamus teikinių užsakymus.

Inf. santr. informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Įtraukti teikinį — Užsisakyti naujų teikinių. Kad pasirinktumėte teikinį iš

paslaugų vaizdo įrašų kataloge, pasirinkite Per vzd. įrašų katalogą.

Atnauj. inf. santraukas — Atnaujinti visų teikinių turinį.

Tvarkyti abonentą — Tvarkyti savo paskyros parinktis, skirtas konkrečiam

teikiniui (jei teikinių yra).

Jei norite peržiūrėti teikinyje pasiekiamus vaizdo įrašus, pasirinkite teikinį iš sąrašo.