Nokia 5228 - Ryšio parametrai

background image

Ryšio parametrai

Skambučių parametruose galite nustatyti savo prietaiso parametrus, susijusius su

skambučiais.
Pasirinkite Meniu > Parametrai, tada – Skambinimas > Skambinimas.
Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.
Siųsti mano numerį — Jei norite nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų

asmuo, kuriam skambinate, pasirinkite Taip. Jei norite, kad būtų naudojamas su

paslaugos teikėju sutartas parametras, pasirinkite Kaip sutarta (tinklo

paslauga).

Skambučio laukimas — nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie gaunamuosius

skambučius skambučio metu (tinklo paslauga), arba patikrinti, ar ši funkcija

įjungta.

Neatsiliepti ir siųsti pran. — atmetus pranešimą, siųsti tekstinį pranešimą,

kuriame skambinančiajam paaiškinate, kodėl negalėjote atsiliepti.

Pranešimo tekstas — Rašykite standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą jums

neatsiliepus.

Parametrai

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

116

background image

Automatinis perrinkimas — Nustatykite, kad nepavykus prisiskambinti,

prietaisas vėl bandytų skambinti (ne daugiau kaip 10 kartų). Jei norite sustabdyti

automatinį numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.

Rodyti skamb. trukmę — skambučio metu rodyti jo trukmę.

Skambučio suvestinė — rodyti skambučio trukmę, pasibaigus skambučiui.

Greitasis rinkimas — Įjunkite greitąjį rinkimą.

Atsak. bet kuriuo klavišu — Įjunkite atsakymą bet kuriuo klavišu.

Naudojama linija — Šis parametras (tinklo paslauga) matyti tik tuo atveju, jei

su SIM kortele įmanoma naudoti du abonento numerius, t. y. dvi telefono linijas.

Pasirinkite telefono liniją, naudotiną skambinti arba pranešimams siųsti. Į

skambučius galima atsiliepti abiem linijomis, neatsižvelgiant į pasirinktąją. Jei

pasirinksite 2 linija, bet neužsisakysite šios tinklo paslaugos, skambinti

negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, pradiniame ekrane matyti .

Linijos keitimas — išjungti telefono linijos pasirinkimo funkciją (tinklo

paslauga), jei ją turi jūsų SIM kortelė. Norint keisti šį parametrą, būtina turėti

PIN2 kodą.

Galimos parinktys gali skirtis.