Nokia 5228 - Prietaiso naujiniai

background image

Prietaiso naujiniai

Pasirinkite Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Prietaiso

atnauj..
Naudodami prietaiso naujinius, galite prisijungti prie serverio ir gauti sąrankos

parametrus savo prietaisui, kurti naujus serverio rinkinius, matyti esamos

programinės įrangos versiją ir prietaiso informaciją arba matyti ir tvarkyti esamus

serverio rinkinius.
Galite gauti serverio profilius ir įvairius sąrankos parametrus iš savo paslaugų

teikėjų ir kompanijos informacijos tvarkymo skyriaus. Juose gali būti ryšio ir kitų

parametrų, naudojamų įvairioms jūsų prietaise esančioms programoms.
Jei norite prisijungti prie serverio ir gauti sąrankos parametrus savo prietaisui,

pasirinkite Funkcijos > Serverių rinkiniai, profilį ir Funkcijos > Pradėti

sąranką.
Jei norite kurti naują serverio profilį, pasirinkite Funkcijos > Serverių rinkiniai >

Funkcijos > Naujas serverio rinkinys.
Jei norite panaikinti serverio profilį, pasirinkite jį ir Funkcijos > Ištrinti.