Nokia 5228 - Programos parametrai

background image

Programos parametrai

Pasirinkite Meniu > Parametrai ir Telefonas > Prg. parametrai.
Programų parametruose galite redaguoti kai kurių prietaise esančių programų

parametrus.
Jei norite redaguoti parametrus, taip pat galite pasirinkti Funkcijos > Parametr.

kiekvienoje programoje.