Nokia 5228 - Jutiklinio ekrano veiksmai

background image

Jutiklinio ekrano veiksmai

Bakstelėjimas vieną ir du kartus

Jei norite atidaryti programą arba kitą jutikliniame ekrane esantį elementą, tiesiog

bakstelėkite jį pirštu arba plunksna. Tačiau, kad atidarytumėte tolesnius elementus,

jūs juos turite bakstelėti du kartus.

Svarbu žinoti: Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotą plunksną.

Naudodami kitokią plunksną, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų ir

sugadinti jutiklinį ekraną. Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite

ant jutiklinio ekrano paprastu rašikliu, pieštuku ar kitu smailiu daiktu.
● Sąrašų elementus programose, pvz., pranešimų mainų programos juodraščių

aplanke.

Patarimas: Kai atidarote sąrašo rodinį, pirmasis elementas jau yra

pažymėtas. Jei norite atidaryti pažymėtą elementą, bakstelėkite jį vieną

kartą.

● Meniu esančias programas ir aplankus, kai naudojama sąrašo rodinio rūšis.
● Failus failų sąrašuose, pvz., programos „Galerija“ atvaizdų ir vaizdo įrašų

rodinyje esantį atvaizdą.
Bakstelėjus failą ar panašų elementą vieną kartą, jis ne atidaromas, bet

pažymimas. Jei norite matyti galimas elemento parinktis, pasirinkite Funkcijos

arba, jei įmanoma, pasirinkite mygtukų juostos piktogramą.

Pasirinkimas

Šiame naudotojo vadove programų ar elementų atidarymas juos bakstelėjus vieną

arba du kartus vadinamas pasirinkimu. Jei reikia pasirinkti kelis elementus vieną

po kito, pasirinktini meniu elementai atskirti rodyklėmis. Jei norite pasirinkti

Funkcijos > Vartotojo vadovas, bakstelėkite Funkcijos, tada – Vartotojo

vadovas.

Paruošimas

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

23

background image

Tempimas

Jei norite tempti, palieskite pirštu arba plunksna ekraną, ir slinkite ekranu. Jei norite

slinkti tinklalapiu aukštyn arba žemyn, tempkite puslapį pirštu arba plunksna.

Braukimas

Jei norite braukti, ekranu greitai slyskite pirštu arba plunksna į kairę arba į dešinę.

Jei žiūrėdami atvaizdus norite matyti kitą arba

ankstesnį atvaizdą, braukite atvaizdu atitinkamai į

dešinę arba į kairę.
Norėdami atrakinti braukite jutikliniu ekranu.

Jei norite atrakinti jutiklinį ekraną, paspauskite

įjungimo arba meniu klavišą ir braukite ekranu iš

dešinės į kairę.
Braukite, kad atrakintumėte jutiklinį ekraną ir išjungtumėte skambėjimo

garsą — Jei norite atrakinti jutiklinį ekraną neatsiliepdami, braukite ekranu iš

dešinės į kairę. Skambėjimo tono garsumas išjungiamas automatiškai. Jei norite

atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą, o jei norite atmesti skambutį –

paspauskite baigimo klavišą.
Norėdami atsiliepti, braukite ekranu — Norėdami atsiliepti, braukite ekranu iš

kairės į dešinę.
Norėdami sustabdyti žadintuvo skambėjimą, braukite ekranu — Norėdami

sustabdyti skambantį žadintuvą, braukite ekranu iš kairės į dešinę. Norėdami atidėti

žadintuvo skambėjimą, braukite ekranu iš dešinės į kairę.

Slinkimas

Jei norite slinkti aukštyn arba žemyn sąrašuose, turinčiuose slinkties juostą,

tempkite slinkties juostos šliaužiklį.
Kai kurių sąrašų rodiniuose slinkti galite uždėję pirštą arba plunksną ant sąrašo

elemento ir tempdami aukštyn arba žemyn. Jei norite slinkti adresatų sąrašu,

padėkite pirštą arba plunksną ant adresato, ir tempkite aukštyn arba žemyn.

Paruošimas

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

24

background image

Patarimas: Jei norite matyti trumpą piktogramos aprašą, padėkite pirštą

arba plunksną ant piktogramos. Ne visos piktogramos turi aprašus.

Jutiklinio ekrano apšvietimas

Jutiklinio ekrano apšvietimas išsijungia po tam tikro neveiklumo laikotarpio. Jei

norite įjungti ekrano apšvietimą, bakstelėkite ekraną.
Jei jutiklinis ekranas ir klavišai užrakinti, bakstelėjus ekraną, jo apšvietimas

neįsijungia. Jei norite atrakinti ekraną ir klavišus, pastumkite rakinimo jungiklį.