Nokia 5228 - Pradinis ekranas

background image

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas – tai išeities taškas, kuriame galite kaupti svarbius adresatus ar

programų nuorodas.

Paruošimas

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

21

background image

Sąveikieji ekrano elementai

Jei norite atidaryti programą „Laikrodis“, pasirinkite laikrodį (1).
Jei norite atidaryti kalendorių arba keisti aplinką,

pasirinkite datą arba aplinkos pavadinimą (2).
Jei norite matyti arba keisti ryšių parametrus (

) arba

matyti praleistus įvykius, pasirinkite viršutinį dešinįjį

kampą (3).
Jei norite skambinti telefonu, pasirinkite Telefonas arba

(4).
Jei norite atidaryti adresatų sąrašą, pasirinkite Adr. knyga

arba (5).
Jei norite atidaryti pagrindinį meniu, spauskite meniu

klavišą (6).
Adresatų juostos naudojimas — Jei norite naudoti

adresatų juostą ir įtraukti savo adresatus į pradinį ekraną,

pasirinkite > Funkcijos > Naujas adresatas ir

laikykitės nurodymų.
Pradinio ekrano temos arba nuorodų keitimas

Pasirinkite Meniu > Parametrai, tada – Asmenin. nustat. > Pradinis ekranas.
Muzikos klavišai — Kai leidžiate muziką arba radiją fone, pradiniame ekrane

matyti muzikos klavišai (leidimo (pristabdymo), atsukimo ir persukimo).