Nokia 5228 - Prietaiso įjungimas

background image

Prietaiso įjungimas

1. Palaikykite paspaudę jungimo mygtuką.
2. Jei esate prašomi įvesti PIN arba užrakto kodą, įveskite

jį ir pasirinkite Gerai. Kad ištrintumėte numerį,

pasirinkite

. Gamintojo nustatytas užrakto kodas

yra 12345.

3. Savo vietovės pasirinkimas Jei netyčia pasirinkote

neteisingą vietovę, pasirinkite Atgal.

4. Datos ir laiko įvedimas Jei naudodami 12 val. laiko

formatą norite keisti iš ryto (dienos) į vakaro (nakties),

pasirinkite bet kurį skaičių.