Nokia 5228 - Pašto dėžutės atidarymas

background image

Pašto dėžutės atidarymas

Pasirinkite Meniu > Pranešimai ir pašto dėžutę.
Atidarius pašto dėžutę, jūsų paklaus, ar norite prie jos prisijungti.
Kad prisijungtumėte prie pašto dėžutės ir priimtumėte naujas el. laiškų antraštes

ar laiškus, pasirinkite Taip. Kai peržiūrite el. laiškus tinkle, esate nuolatos prisijungę

prie nuotolinės pašto dėžutės duomenų ryšiu.
Kad peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę, pasirinkite Ne.
Norėdami kurti naują el. laišką, pasirinkite Funkcijos > Kurti pranešimą > El.

laišką.
Jei esate prisijungę prie interneto, kad baigtumėte duomenų ryšį su jūsų nuotoline

pašto dėžute, pasirinkite Funkcijos > Baigti ryšį