Nokia 5228 - Pranešimų rašymas ir siuntimas

background image

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite Meniu > Pranešimai.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali

turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar

kompiuteriui.
Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti

tikslius ryšio parametrus.
Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus

paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti

paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.
Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti

daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį

priėmusio prietaiso.
Informacijos apie pašto pranešimų ribas teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Jei

bandysite siųsti laišką, kurio dydis viršija pašto serverio dydžio ribą, laiškas bus

paliktas kataloge „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Norint

siųsti laišką, reikia duomenų ryšio, o dėl nuolatinių bandymų jį išsiųsti gali padidėti

jūsų paslaugų teikėjo mokesčiai. Tokį pranešimą iš katalogo „Siunčiamieji“ galite

pašalinti arba perkelti jį į katalogą „Juodraščiai“.
Norint siųsti ir gauti pranešimus, būtinos tinklo paslaugos.
Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo siuntimas — Pasirinkite Naujas

pranešim..
Garso arba pašto pranešimo siuntimas — Pasirinkite Funkcijos > Kurti

pranešimą, tada – reikiamą parinktį.

Pranešimai

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

52

background image

Gavėjų arba grupių pasirinkimas iš adresatų sąrašo — Mygtukų juostoje

pasirinkite .
Numerio arba pašto adreso įvedimas rankiniu būdu — Bakstelėkite lauką

Gavėjas.
Laiško arba daugiaformačio pranešimo temos įvedimas — Temą įveskite

laukelyje Tema. Jei laukelis Tema nematomas, pasirinkite Funkcijos > Pran.

antraštės laukeliai, kad pakeistumėte matomus laukelius.
Pranešimo rašymas — Bakstelėkite pranešimo lauką.
Priedo pridėjimas prie pranešimo arba laiško — Pasirinkite , tada – reikiamą

turinio rūšį. Atsižvelgiant į pridedamą turinį, pranešimas gali būti pakeistas

daugiaformačiu pranešimu.
Pranešimo arba laiško siuntimas — Pasirinkite

arba spauskite skambinimo

mygtuką.
Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais

pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų.

Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima

daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.