Nokia 5228 - Rodyklė

background image

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“ 91, 93

„Bluetooth“ ryšys

duomenų siuntimas 93

įjungimas / išjungimas 92

parametrai 92

prietaiso adresas 94

prietaiso aptinkamumas 92

prietaisų blokavimas 95

prietaisų suporavimas 94

priimami duomenys 95

„Java“ programos 102

„JME Java“ programų išlaikymas 102

„Mail for Exchange“ 58

„Nokia Ovi Player“ 68

„Nokia“ išlaikymo informacija 10

„Ovi“ muzika 69

„Ovi“ parduotuvė 98

„RealPlayer“ 105

„Symbian“ programos 102

A

adresatai 47

apžvalga 47

balso žymekliai 47

esantys atvaizdai 47

įrašymas 47

kopijavimas 27, 49

numatytieji 48

panaikinimas 47

redagavimas 47

sinchronizavimas 91

siuntimas 47

skambėjimo tonai 49

adresatų juosta 28

antenos 29

aplinkos 64

beryšės aplinkos apribojimai 29

tinkinimas 64

apribotasis rinkimas 50

apsaugos kodas 11

apsaugos modulis 114

artumo jutiklis 34

asmeniniai sertifikatai 112

atminties kortelė 16, 101

atsarginių failų kopijų kūrimas 102

atmintis

išvalymas 13

atsiliepimas 36

atvaizdai 80

automatinis laiko ir datos

atnaujinimas 99

autorių teisių apsauga 115

B

balso komandos 38, 110

Taip pat žr. numerių rinkimas

balsu

balso skambučiai

Žr. skambučiai

baterija

energijos taupymas 12

įdėjimas 15

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

131

background image

bendroji informacija 10

beryšė aplinka 29

D

dainos 65

data ir laikas 99

datos ir laiko parametrai 108

daugiaformačiai pranešimai 52,

54, 61

daugialypės terpės klavišas 25

daugialypė terpė

muzikos grotuvas 65

muzikos leidimas 65

DRM (skaitmeninių teisių valdymas) 115

duomenų ryšiai 90

kabelis 96

prietaiso naujiniai 111

sinchronizacija 91

sujungimas su kompiuteriu 97

duomenų sinchronizacija 91

E

ekrano parametrai 31, 109

el. laiškai 55

el. paštas 55, 58

F

failų tvarkymas 101

failų tvarkytuvė 101

atsarginių failų kopijų kūrimas 102

failų tvarkymas 101

filmavimas 77

filmavimo / fotografavimo

parametrai

kameroje 74

filmavimo parametrai

vaizdo kameroje 74

fono paveikslėlis 63

G

galerija 79

atvaizdų peržiūra 80

peržiūra 79

tvarkymas 79

vaizdo įrašų peržiūra 80

gamintojo parametrai

atkūrimas 114

garsiakalbis 31

garso išjungimas 36

garso pranešimai 52

garsumo reguliavimas 31

gautieji

pranešimas 53

gautieji, pranešimas 53

gedimų paieška 118

I

informavimo šviesa 116

internetas

Žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė

laikinoji atmintis 85

puslapių naršymas 85

žymos 86

išlaikymo ištekliai 10

išsiųstų pranešimų aplankas 51

Rodyklė

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

132

background image

J

jutiklinis ekranas 23, 34, 44, 46

jutiklių parametrai 31

K

kalbos parametrai 109

kalendoriaus signalas 100

kalendorius 100

įrankių juosta 100

kamera

filmavimas 78

filmavimo režimas 77

fotografavimo režimas 75

laikmatis 76

katalogo „Siunčiamieji“ pranešimai 52

klaviatūros rakinimas 21

klavišai ir dalys 19

klavišų rakinimas 21

konferenciniai ryšiai 37

Kopijuoklė 27

L

laikas ir data 99

laikinoji atmintis 85

laikmatis

kamera 76

laikrodis 99, 100

datos nustatymas 99

laiko nustatymas 99

laisvų rankų įranga 32

licencijos 115

M

mastelis 77

mediateka 25

medija

„RealPlayer“ 105

meniu 22

MMS (daugiaformačių pranešimų

paslauga) 52, 54, 61

MP (momentinių pranešimų

mainai) 62, 63

muzikos grotuvas 65

grojaraščiai 66

muzikos leidimas 65

muzikos perkėlimas 68

N

naršyklė

Žr. interneto naršyklė

naudinga informacija 10

naujienų teikiniai 86

naujiniai 11

Nokia Care 26

numerių rinkimas balsu 38

nuotolinė pašto dėžutė 55

nuotolinis SIM režimas 95

nuotolinis užraktas

Žr. prietaiso užrakinimas SMS

pranešimu

nuotraukos

kopijavimas 27

Žr. vaizdo kamera

nuspėjamoji teksto įvestis 45

Rodyklė

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

133

background image

P

paaiškinimo programa 10

paieška 98

paketinių duomenų ryšys

parametrai 97

prieigos taško parametrai 89

skaitikliai 40

parametrai 74, 108, 110

data ir laikas 108

ekranas 109

kalba 109

paketiniai duomenys 97

paketinių duomenų prieigos taškai 89

pranešimai 61

prieigos taškai 88, 89

programos 111

ryšiai 116

ryšių peradresavimas 117

sertifikatai 112

tinklas 87

transliacijų užsakymas 70

vaizdo įrašų centras 84

„Bluetooth“ ryšys 92

pasaulio laikrodis 100

paslaugos komandos 59

paslaugų pranešimai 54

pašto dėžutė

balsas 36

el. paštas 55

pateiktys, daugiaformat. 54

perdirbimas 121

PIN2 kodas 11

PIN kodas 11

pokalbių paslaugos (momentinių

pranešimų mainai) 62, 63

pradinis ekranas 21

pranešimai

balsas 36

daugiaf. 54

el. paštas 55

parametrai 60

priimamojo piktograma 53

tam skirti aplankai 51

priedai 54, 57, 110

prieigos kodai 11

prieigos taškai 88

grupės 89

prietaiso atminties atsarginės

kopijos kūrimas 101

prietaiso naujiniai 111

prietaiso užrakinimas SMS

pranešimu 31

programinės įrangos naujiniai 11

programų 102

programų įdiegimas 102

programų parametrai 111

programų šalinimas 104

programų tvarkytuvė 102

parametrai 105

PUK kodai 11

R

radijas

klausymasis 72

stotys 72

rakinimo jungiklis 21

riešo dirželis 33

Rodyklė

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

134

background image

rinkti numeriai 39

ryšiai

atmetimas 36

atsiliepimas 36

konferenciniai 37

parametrai 116

parinktys 35

perrinkimas 116

praleisti 39

priimti 39

trukmė 40

ryšio laukimas 38

ryšys kabeliu 96

ryšys USB kabeliu 96

ryšių atmetimas 36

ryšių nepriėmimas

Žr. ryšių atmetimas

ryšių praleidimas 36

ryšių trukmė 40

ryšių žurnalas 40

S

saugumas

sertifikatai 112

savaitės parametrai 100

sertifikatai 112

signalas

kalendoriaus įrašas 100

simboliai ir piktogramos 27

SIM kortelė

įdėjimas 14

išėmimas 33

pranešimai 59

SIM kortelės sauga 111

skaičiuoklė 107

skambėjimo tonai 64

skambučiai 34

ribojimas

Žr. apribotasis rinkimas

rinkti numeriai 39

skambučių draudimas 118

sklaidos kanalai 86

SMS (trumpųjų pranešimų paslauga) 52

spartusis numerių rinkimas 37

stiliaus nustatymas 63

sujungimas su kompiuteriu 97

Taip pat žr. duomenų ryšiai

T

taikomoji programinė įranga 102

tarpinio serverio parametrai 90

tarptinklinis ryšys 87

teikiniai, naujienos 86

tekstiniai pranešimai

atsakymas 53

gavimas ir skaitymas 53

parametrai 60

SIM pranešimai 59

siuntimas 52

teksto įvestis 43, 45

telefonas su garsiakalbiu 31

Telefono sąranka 26

temos 63

tinklaraščiai 86

tinklo parametrai 87

toniniai signalai 64

transliacijų užsakymas

parametrai 70

Rodyklė

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

135

background image

siuntiniai 71

transliaciniai pranešimai 59

turinio kopijavimas 27

turinio perkėlimas 27

U

užrakto kodas 11

užrašai 107

užsakomosios transliacijos 67

V

vaizdo įrašai 80

kopijavimas 27

leidimas 83

mano vaizdo įrašai 83

vaizdo įrašas

vaizdo įrašų perkėlimas 84

vaizdo įrašų centras

atsisiuntimas 81

peržiūra 81

vaizdo įrašų teikiniai 83

Vaizdo įrašų centras 81

vaizdo kamera

atvaizdų priskyrimas adresatams 76

atvaizdų siuntimas 76

indikatoriai 73, 78

sekos režimas 77

valdymas balsu 110

virtualioji klaviatūra 42, 44

Ž

žadintuvas 99

žymos 86

žiniatinklio naršyklė 85

žodynas 108

Rodyklė

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

136