Nokia 5228 - Ryšio trukmė

background image

Ryšio trukmė

Pasirinkite Meniu > Žurnalas.
Jei norite matyti apytikslę savo paskiausio skambučio trukmę, rinktus ir gautų

skambučių numerius, pasirinkite Skamb. trukmė.