Nokia 5228 - Vėliausi ryšiai

background image

Vėliausi ryšiai

Pasirinkite Meniu > Žurnalas, tada – Vėliausi skamb..
Jei norite matyti praleistus ir gautus skambučius ir matyti rinktus numerius,

pasirinkite Pral. skambučiai, Priimti skamb. arba Rinkti numeriai.

Patarimas: Jei pradiniame ekrane norite atidaryti rinktų numerių sąrašą,

spauskite skambinimo klavišą.

Skambinimas

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

39

background image

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Skambinti — Skambinti pageidaujamam adresatui.

Kurti pranešimą — Siųsti pranešimą pageidaujamam adresatui.

Atidaryti „Adresų knygą“ — Atidaryti adresatų sąrašą.

Pasirinkite Funkcijos, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.
Išsaug. „Adr. knygoje“ — Įrašyti pažymėtą telefono numerį iš paskiausių

skambučių sąrašo į savo adresų knygą.

Ištrinti įrašus — Šalinti pasirinktą paskiausių skambučių sąrašą.

Ištrinti — Šalinti pažymėtą pasirinkto sąrašo įvykį.

Parametrai — Pasirinkite Žurnalo trukmė, tada – ryšių informacijos saugojimo

žurnale trukmę. Pasirinkus Nesaugoti, informacija į žurnalą neįrašoma.