Nokia 5228 - Turinys

background image

Turinys

Saugumas.................................7

Apie jūsų prietaisą.................................8

Tinklo paslaugos....................................9

1. Žinynas................................10

Prietaise esantys paaiškinimai...........10

Išlaikymas.............................................10

Programinės įrangos naujinimas

kompiuteriu..........................................11

Parametrai............................................11

Prieigos kodai......................................11

Ilgesnė baterijos veikimo trukmė......12

Laisva atmintis.....................................13

2. Paruošimas.........................14

SIM kortelės įdėjimas...........................14

Baterijos įdėjimas................................15

Atminties kortelės įdėjimas................16

Baterijos įkrovimas..............................17

Klavišai ir dalys.....................................19

Prietaiso įjungimas..............................21

Klavišų ir jutiklinio ekrano

rakinimas..............................................21

Pradinis ekranas...................................21

Meniu atidarymas................................22

Jutiklinio ekrano veiksmai..................23

Daugialypės terpės klavišas................25

Skambėjimo tono keitimas.................25

„Nokia“ pagalba..................................26

3. Jūsų prietaisas....................26

Telefono sąranka.................................26

Adresatų arba nuotraukų

kopijavimas iš senojo prietaiso..........27

Ekrano simboliai..................................27

Adresatų juosta....................................28

Antenos vietos......................................29

Beryšė aplinka......................................29

Trumpiniai............................................30

Garsumo ir garsiakalbio valdymas.....31

Jutiklio parametrai ir ekrano

pasukimas.............................................31

Nuotolinis užraktas..............................31

Laisvų rankų įranga.............................32

Riešo dirželio pritvirtinimas...............33

SIM kortelės išėmimas.........................33

Atminties kortelės išėmimas..............34

4. Skambinimas......................34

Jutiklinis ekranas skambučių metu....34

Skambučiai ..........................................34

Ryšio metu............................................35

Balso pašto dėžutė .............................36

Atsiliepimas arba atmetimas..............36

Konferencinis ryšys..............................37

Spartusis numerių rinkimas................37

Ryšio laukimas.....................................38

Rinkimas balsu.....................................38

Žurnalas ...............................................39

5. Teksto rašymas...................41

Virtualioji klaviatūra............................42

background image

Rašymas ranka.....................................43

Teksto įvedimas virtualiąja

klaviatūra..............................................44

Jutiklinės įvesties parametrai.............46

6. Adresų knyga......................47

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir

numerius...............................................47

Adresatų įrankių juosta.......................47

Vardų ir numerių tvarkymas...............47

Numatytieji numeriai ir adresai.........48

Adresatų skambėjimo tonai,

atvaizdai ir skambučių tekstai...........49

Adresatų kopijavimas..........................49

SIM paslaugos.......................................50

7. Pranešimai..........................51

Pagrindinis pranešimų vaizdas..........51

Pranešimų rašymas ir siuntimas........52

Gauti pranešimai..................................53

El. pašto sąranka..................................55

El. pašto paslauga................................55

Pašto dėžutė.........................................55

„Mail for Exchange“.............................58

SIM kortelėje esančių pranešimų

peržiūra.................................................59

Transliaciniai pranešimai....................59

Paslaugos komandos...........................59

Pranešimų parametrai........................60

„Pokalbiai“...........................................62

8. Nustatykite savo prietaiso

stilių........................................63

Prietaiso išvaizdos keitimas...............63

Aplinkos................................................64

9. Muzika.................................65

Muzikos grotuvas.................................65

„Ovi“ muzika........................................69

„Nokia“ užsakomosios transliacijos. .70

Radijas...................................................72

10. Vaizdo kamera..................73

Vaizdo kameros įjungimas..................73

Fotografavimas....................................73

Filmavimas...........................................77

11. Galerija.............................79

Failų peržiūra ir tvarkymas.................79

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra.......80

Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas....80

12. „Nokia“ vaizdo įrašų

centras....................................81

Vaizdo įrašų peržiūra ir

atsisiuntimas........................................81

Vaizdo įrašų teikiniai...........................83

Mano vaizdo įrašai...............................83

Vaizdo įrašų perkėlimas iš

kompiuterio..........................................84

„Vaizdo įrašų centro“ parametrai......84

13. Internetas.........................85

Apie interneto naršyklę.......................85

Naršymas internete.............................85

Žymos įtraukimas.................................86

Turinys

background image

Sklaidos kanalo užsisakymas..............86

14. Ryšys.................................87

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai......87

Tinklo parametrai................................87

Prieigos taškai......................................88

Aktyvieji duomenų ryšiai....................90

Sinchronizacija.....................................91

„Bluetooth“ ryšys.................................91

USB.........................................................96

Sujungimas su kompiuteriu................97

Administravimo parametrai...............97

15. Paieška.............................98

Apie paiešką.........................................98

Paieškos pradžia..................................98

16. Apie „Ovi“ parduotuvę.....98
17. Kitos programos...............99

Laikrodis ..............................................99

Kalendorius........................................100

Failų tvarkytuvė.................................101

Programų tvarkytuvė........................102

„RealPlayer“.......................................105

Diktofonas..........................................107

Užrašai................................................107

Skaičiavimas.......................................107

Keitiklis...............................................108

Žodynas...............................................108

18. Parametrai......................108

Telefono parametrai..........................108

Skambinimo parametrai...................116

19. Gedimų paieška..............118
20. Aplinkos apsauga...........121

Energijos taupymas...........................121

Antrinis perdirbimas.........................121

Gaminio ir saugos

informacija...........................122
Rodyklė.................................131

Turinys