Nokia 5228 - Fotografavimas

background image

Fotografavimas

Fotografuodami atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.
● Kad fotoaparatas nejudėtų, prietaisą laikykite abiem rankomis.
● Skaitmeniniu būdu pakeisto mastelio atvaizdo kokybė prastesnė už nepakeisto

mastelio atvaizdo kokybę.

● Jei prietaisas nenaudojamas maždaug vieną minutę, kamera pradeda veikti

baterijos energijos taupymo režimu. Jei norite fotografuoti toliau, pasirinkite

Tęsti.

Jei norite fotografuoti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Jei norite perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą, pasirinkite >

.

2. Jei norite fotografuoti atvaizdą, spauskite filmavimo / fotografavimo klavišą.

Nejudinkite prietaiso, kol atvaizdas neįrašytas ir ekrane nematyti galutinio

rezultato.

Jei fotografuodami norite keisti atvaizdo mastelį, naudokite mastelio šliaužiklį.

Vaizdo kamera

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

75

background image

Jei norite palikti kamerą atidarytą fone ir naudotis kitomis programomis, spauskite

meniu klavišą. Kad vėl grįžtumėte į kameros programą, spauskite ir laikykite

paspaudę filmavimo / fotografavimo klavišą.