Nokia 5228 - Alfabētiskais rādītājs

background image

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulators

enerģijas taupīšana 12

ievietošana 15

antenas 29

atbalsta resursi 10

atbildēšana uz zvaniem 36

atjauninājumi 11

atmiņa

tīrīšana 13

atmiņas karte 16, 99

failu dublēšana 99

attālais SIM režīms 93

attālā bloķēšana

Sk. ierīces bloķēšana ar īsziņu

attālā pastkaste 54

attāluma sensors 34

atteikšanās no zvaniem 36

attēli 78

kopēšana 26

audio ziņas 51

austiņas 32

autortiesību aizsardzība 112

Ā

ātrā teksta ievade 44

ātrie zvani 37

B

balss komandas 38, 107

Sk. arī numura izsaukšana ar balsi

balss vadība 107

balss zvani

Sk. zvani

bezsaistes profils 29

bloķēšanas kods 11

bloķēšanas slēdzis 21

Bluetooth 89, 90

Bluetooth savienojums

datu saņemšana 92

datu sūtīšana 90

ierīces adrese 91

ierīces redzamība 90

ierīču bloķēšana 92

ierīču savienošana pārī 91

ieslēgšana un izslēgšana 90

uzstādījumi 90

D

datuma un laika uzstādījumi 106

datums un laiks 97

datu savienojumi 88

ierīces atjauninājumi 109

kabelis 94

Savienojumi ar datoru 94

sinhronizācija 88

datu sinhronizācija 88

delnas siksniņa 32

dienasgrāmatas 84

displeja uzstādījumi 31, 107

DRM (digital rights management —

digitālā satura tiesību pārvaldība) 112

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

128

background image

drošība

sertifikāti 110

drošības kods 11

drošības modulis 112

dziesmas 62

E

epasta ziņas 54

e-pasts 53, 56

F

faila pārvaldība 99

failu pārvalde 98

failu dublēšana 99

failu kārtošana 99

fiksētie zvani 49

fona attēls 61

fotoattēli

Sk. kamera

G

galerija 77

apskate 77

attēlu skatīšana 77

kārtošana 77

video skatīšana 77

grāmatzīmes 83

I

ierakstīšanas uzstādījumi

kamerā 71

ierīces atjauninājumi 109

ierīces atmiņas dublēšana 98

ierīces bloķēšana ar īsziņu 31

iesūtne

ziņa 52

iesūtne, ziņu 52

indikatori un ikonas 27

internets

Sk. Web pārlūks

izsauktie numuri 39

izsūtne, ziņa 50

izvēlne 22

Ī

īsziņas

atbildēšana 52

saņemšana un lasīšana 52

SIM ziņas 57

sūtīšana 51

uzstādījumi 58

J

Java programmas 99

JME Java programmu atbalsts 99

K

kabeļa savienojums 94

kalendāra signāls 98

kalendārs 98

rīkjosla 98

kalkulators 105

kamera

attēlu piešķiršana kontaktiem 73

attēlu režīms 73

attēlu sūtīšana 73

Alfabētiskais rādītājs

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

129

background image

ierakstīšana 76

indikatori 71, 75

sērijas režīms 74

taimeris 74

video režīms 75

kešatmiņa 83

konferences zvani 36

kontakti 46

apskats 46

attēli 46

balss frāzes 46

dzēšana 46

kopēšana 26, 48

noklusējums 47

rediģēšana 46

saglabāšana 46

sinhronizēšana 88

sūtīšana 46

zvana signāli 48

kontaktu josla 28

L

laika/datuma automātiskā

atjaunināšana 97

laiks un datums 97

licences 112

M

Mail for Exchange 56

meklēšana 95

MMS (multiziņu pakalpojums) 51,

52, 59

modinātājs 97

motīvi 61

multivide

mūzikas atskaņotājs 62, 63

RealPlayer 103

multivides josla 25

multivides taustiņš 25

multiziņas 51, 52, 59

mūzikas atskaņotājs 62, 63

mūzikas saraksti 64

mūzikas pārsūtīšana 66

N

nedēļas uzstādījumi 98

noderīga informācija 10

Nokia atbalsta informācija 10

Nokia Care 25

Nokia Ovi Player 66

nosūtīto ziņu mape 50

numura izsaukšana ar balsi 38

O

otrreizēja pārstrāde 118

Ovi mūzika 67

Ovi veikals 96

P

pakalpojumu komandas 58

pakalpojumu ziņas 53

pakešdatu savienojums

piekļuves punkta uzstādījumi 87

skaitītāji 39

uzstādījumi 95

palīdzības programma 10

papildierīces 108

Alfabētiskais rādītājs

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

130

background image

pasaules pulkstenis 97

pastkaste

balss 35

e‑pasts 54

paziņojumu indikators 113

pārlūks

Sk. Web pārlūks

personalizēšana 61

personiskie sertifikāti 110

piekļuves kodi 11

piekļuves punkti 85

grupas 86

pielikumi 53, 55

piezīmes 105

PIN2 kods 11

PIN kods 11

plūsmas, ziņu 84

podcast apraide

lejupielādes 69

uzstādījumi 67

Podcast apraide 65

prezentācijas, multivide 53

problēmu novēršana 116

profili 62

bezsaistes ierobežojumi 29

personalizēšana 62

programmas 99

programmatūra 99

programmatūras atjauninājumi 11

programmu instalēšana 100

programmu noņemšana 102

programmu pārvalde 99

uzstādījumi 102

programmu uzstādījumi 108

PUK kodi 11

pulkstenis 96, 97

datuma uzstādīšana 96

laika uzstādīšana 96

R

radio

klausīšanās 69

stacijas 70

RealPlayer 103

rūpnīcas uzstādījumi

atjaunošana 112

S

satura kopēšana 26

satura pārsūtīšana 26

savienojumi ar datoru 94

Sk. arī datu savienojumi

sākuma ekrāns 21

sensoru uzstādījumi 31

sertifikāti 110

signāli 62

signāls

kalendāra piezīme 98

SIM karte

ievietošana 14

noņemšana 33

SIM karte

ziņas 57

SIM kartes drošība 109

skaļrunis 30

skaļuma vadība 30

skaņas izslēgšana 36

skārienekrāns 23, 34, 43, 45

Alfabētiskais rādītājs

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

131

background image

SMS (īsziņu pakalpojums) 51

starpniekservera uzstādījumi 88

Symbian programmas 99

Š

šūnas apraides ziņas 57

T

taimeris

kamera 74

tastatūras bloķēšana 21

taustiņi un daļas 19

taustiņu bloķēšana 21

Tālruņa maiņa 26

Tālruņa uzstādīšana 26

tālummaiņa 75

teksta ievade 42, 44

tērzēšana 60, 61

tērzēšanas pakalpojumi (TZ) 60, 61

tīkla uzstādījumi 85

U

USB kabeļa savienojums 94

uzņemšanas ar kameru uzstādījumi

kamerā 71

uzstādījumi 71, 106, 108

Bluetooth savienojums 90

datums un laiks 106

displejs 107

pakešdati 95

pakešdatu piekļuves punkti 87

piekļuves punkti 85, 86

podcast apraide 67

programmas 108

sertifikāti 110

tīkls 85

valoda 107

videocentrs 82

ziņas 59

zvani 114

zvanu pāradresācija 115

V

valodas uzstādījumi 107

vārdnīca 106

video 78

kopēšana 26

videocentrs

apskate 79

lejupielāde 79

videoplūsmas 80

Videocentrs 79

videoklipi

demonstrēšana 81

mani video 81

videoklipu pārsūtīšana 81

videoklipu ierakstīšana 75

viesabonēšana 85

virtuālā tastatūra 41, 43

vispārīga informācija 10

W

Web pārlūks 83

grāmatzīmes 83

kešatmiņa 83

lapu pārlūkošana 83

web plūsmas 84

Alfabētiskais rādītājs

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

132

background image

Z

ziņas

balss 35

e‑pasts 54

ienākošu ziņu ikona 52

mapes 50

multivide 52

uzstādījumi 58

ziņu plūsmas 84

zvana gaidīšana 37

zvani 34

atbildēšana 36

atteikšana 36

ierobežošana

Sk. fiksētie zvani

iespējas 35

ilgums 40

izsauktie 39

konference 36

neatbildētie 39

pārzvanīšana 114

saņemtie 39

uzstādījumi 114

zvanu atteikšana 36

zvanu ilgums 40

zvanu liegšana 115

zvanu noraidīšana

Sk. zvanu atteikšana

zvanu signāli 62

zvanu žurnāls 40

Alfabētiskais rādītājs

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

133