Nokia 5228 - Aprēķinu veikšana

background image

Aprēķinu veikšana

Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Birojs > Kalkulators.
Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.
Lai veiktu aprēķinu, ievadiet aprēķina pirmo skaitli. Izvēlieties funkciju, piemēram,

saskaitīšanu vai atņemšanu. Ievadiet otro aprēķina skaitli un izvēlieties =.