Nokia 5228 - Atmiņas kartes rediģēšana

background image

Atmiņas kartes rediģēšana

Atmiņas karti var formatēt, lai izdzēstu datus tajā, kā arī datus atmiņas kartē var

aizsargāt ar paroli.
Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Birojs > Failu pārv..
Atmiņas kartes pārdēvēšana vai formatēšana — Izvēlieties Iespējas >

Atmiņas kartes iespējas un vajadzīgo iespēju.
Atmiņas kartes aizsargāšana ar paroli — Izvēlieties Iespējas > Atmiņas kartes

parole.
Šīs iespējas ir pieejamas vienīgi tad, ja ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.