Nokia 5228 - Failu dublēšana atmiņas kartē

background image

Failu dublēšana atmiņas kartē

Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Birojs > Failu pārv..
Lai dublētu failus, izvēlieties failu tipus, kurus dublēt atmiņas kartē, un Iespējas >

Dublēt tagad. Pārliecinieties, ka atmiņas kartē ir pietiekami daudz brīvas atmiņas

failiem, kuri izvēlēti dublēšanai.