Nokia 5228 - Par programmu Failu pārvalde

background image

Par programmu Failu pārvalde

Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Birojs > Failu pārv..
Izmantojot programmu Failu pārvalde, iespējams pārlūkot, pārvaldīt un atvērt

ierīcē, atmiņas kartē vai saderīgā ārējā diskā saglabātus failus.
Pieejamās iespējas ir atkarīgas no izvēlētās atmiņas.

Citas programmas

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

98