Nokia 5228 - Ierakstītājs

background image

Ierakstītājs

Izvēlieties Izvēlne > Mūzika > Ieraksti.
Izmantojot programmu Ierakstītājs, iespējams ierakstīt balss piezīmes un tālruņa

sarunas.
Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS

savienojums.
Lai ierakstītu skaņas klipu, izvēlieties .
Lai beigtu skaņas klipa ierakstīšanu, izvēlieties .

Citas programmas

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

104

background image

Lai atskaņotu skaņas klipu, izvēlieties .
Lai izvēlētos ierakstīšanas kvalitāti vai to, kur saglabāt skaņas klipus, izvēlieties

Iespējas > Uzstādījumi.
Lai ierakstītu tālruņa sarunu, balss sarunas laikā atveriet ierakstītāju un izvēlieties

. Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ar regulāriem intervāliem dzird

signālu.