Nokia 5228 - Kalendāra skati

background image

Kalendāra skati

Lai pārslēgtu uz mēneša, nedēļas, dienas vai uzdevumu skatu un atpakaļ, izvēlieties

Iespējas > Mainīt skatu un vajadzīgo skatu.
Lai mainītu nedēļas pirmo dienu vai skatu, kas tiek parādīts, atverot kalendāru, vai

mainītu kalendāra signālu uzstādījumus, izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi.
Lai pārietu uz noteiktu datumu, izvēlieties Iespējas > Pāriet uz datumu.