Nokia 5228 - Konvertētājs

background image

Konvertētājs

Izmantojot programmu Konvertētājs, iespējams pārvērst mērvienības no vienām

vienībām uz citām.
Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas.
Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Birojs > Konvertētājs.

Citas programmas

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

105