Nokia 5228 - Programmas Programmu pārvalde uzstādījumi

background image

Programmas Programmu pārvalde uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Progr. pārvalde.
Izvēlieties Instalēšanas uzstādīj. un kādu no šīm iespējām:
Programmat. instalēšana — lai izvēlētos, vai var instalēt programmatūru

Symbian, kurai nav apstiprināta ciparparaksta.

Tiešs. sertif. pārbaude — lai pirms programmas instalēšanas tiešsaistē

pārbaudītu sertifikātus.

Citas programmas

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

102

background image

Noklusētā Web adrese — Uzstādiet tiešsaistes sertifikātu pārbaudei izmantoto

noklusēto Web adresi.