Nokia 5228 - Programmu noņemšana

background image

Programmu noņemšana

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Progr. pārvalde.
Lai noņemtu programmatūras pakotni, izvēlieties Instalētās progr. > Iespējas >

Atinstalēt. Izvēlieties , lai apstiprinātu.
Noņemtu programmatūru var pārinstalēt tikai tad, ja jums ir programmatūras

pakotnes oriģināls vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija.

Noņemot programmatūras pakotni, vairs nav iespējams atvērt dokumentus, kas

veidoti, izmantojot šo programmatūru.
Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no programmatūras pakotnes, ko

noņemat, iespējams, ka otra programmatūras pakotne vairs nedarbosies.

Detalizētu informāciju skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentācijā.