Nokia 5228 - Laika un datuma uzstādīšana

background image

Laika un datuma uzstādīšana

Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Pulkstenis.
Izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi un kādu no šīm iespējām:
Laiks — lai uzstādītu laiku.

Datums — lai ievadītu datumu.

Par Ovi veikalu

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

96

background image

Autom. laika atjaunin. — lai tīkls automātiski uzstādītu ierīces laiku, datumu

un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums).