Nokia 5228 - Modinātājs

background image

Modinātājs

Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Pulkstenis.
Lai uzstādītu jaunu signālu, izvēlieties Jauns signāls. Uzstādiet signāla laiku.

Izvēlieties Atkārtot, lai uzstādītu, vai atkārtot signālu un kad to atkārtot, un

izvēlieties Pabeigts.
Lai skatītu aktīvos un neaktīvos signālus, izvēlieties Signāli. Ja ir aktivizēts

modinātājs, tiek parādīts . Ja modinātājs ir atkārtots, tiek parādīts .
Lai noņemtu signālu, izvēlieties Signāli, ritiniet līdz signālam un izvēlieties

Iespējas > Dzēst signālu.
Lai izslēgtu signālu pēc signāla laika noilguma, izvēlieties Pārtraukt. Lai atliktu

signālu, izvēlieties Atlikt. Ja signāla laika noilguma brīdī ierīce ir izslēgta, ierīce

ieslēdzas un tajā tiek atskaņots signāls.
Lai noteiktu atlikšanas laiku, izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi > Signāla

atlikšanas laiks.
Lai mainītu pulksteņa signālu, izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi > Pulksteņa

signāls.