Nokia 5228 - Pasaules pulkstenis

background image

Pasaules pulkstenis

Izmantojot pasaules pulksteni, var skatīt pašreizējo laiku dažādās atrašanās vietās.
Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Pulkstenis.
Laika skatīšana — Izvēlieties Pas. pulkst..
Atrašanās vietu pievienošana sarakstam — Izvēlieties Iespējas > Piev.

atrašanās vietu.
Pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana — Atrodiet atrašanās vietu un

izvēlieties Iespējas > Uzst. kā pašr. atr. vietu. Laiks ierīcē tiek mainīts saskaņā

Citas programmas

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

97

background image

ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, ka laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika

zonai.