Nokia 5228 - Videoklipu demonstrēšana

background image

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties Izvēlne > Progr. > RealPlayer.
Lai demonstrētu videoklipu, izvēlieties Videoklipi un klipu.
Lai parādītu pēdējo demonstrēto failu sarakstu, programmas galvenajā skatā

izvēlieties Pēdējie dem.
Videoklipu sarakstā ritiniet līdz klipam, izvēlieties Iespējas un kādu no šīm

iespējām:
Lietot videoklipu — lai videoklipu piešķirtu kontaktam vai uzstādītu to kā

zvana signālu.

Atzīmēt/noņemt atzīmi — lai sarakstā atzīmētu objektus un nosūtītu vai

izdzēstu vairākus objektus vienlaicīgi.

Citas programmas

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

103

background image

Skatīt datus — lai skatītu izvēlētā objekta datus, piem., formātu, izšķirtspēju

un ilgumu.

Uzstādījumi — lai rediģētu videoklipu demonstrēšanas un straumēšanas

uzstādījumus.

Skatos Videoklipi, Pēdējie demonstrētie un Straumēšanas saites var būt pieejamas

šādas rīkjoslas ikonas:

Sūtīt — sūtiet videoklipu vai straumēšanas saiti.

Demonstrēt — demonstrējiet videoklipu vai videoplūsmu.

Dzēst — dzēsiet videoklipu vai straumēšanas saiti.

Noņemt — noņemiet failu no pēdējo demonstrēto saraksta.