Nokia 5228 - Vārdnīca

background image

Vārdnīca

Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Birojs > Vārdnīca.
Lai vārdus tulkotu no vienas valodas citā, meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Ievadot

tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu varianti. Lai tulkotu vārdu, izvēlieties vārdu

no saraksta. Ne visas valodas, iespējams, tiek atbalstītas.
Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:
Klausīties — lai klausītos izvēlēto vārdu.

Vēsture — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.

Valodas — lai mainītu avota vai mērķa valodu, lejupielādētu valodas no

interneta vai noņemtu valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt angļu

valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.

18. Uzstādījumi

Daži uzstādījumi var būt jau iepriekš pakalpojuma sniedzēja uzstādīti, un tos var

nebūt iespējams mainīt.

Tālruņa uzstādījumi

Datuma un laika uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Datums, laiks.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Laiks — lai ievadītu pašreizējo laiku.

Laika josla — lai izvēlētos savu atrašanās vietu.

Datums — lai ievadītu datumu.

Datuma formāts — lai izvēlētos datuma formātu.

Datuma atdalītājs — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas dienas, mēneši

un gadi.

Laika formāts — lai izvēlētos laika formātu.

Laika atdalītājs — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas stundas un minūtes.