Nokia 5228 - Akumulatora ievietošana

background image

Akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.
1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

Darba sākšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

15

background image

2. Ievietojiet akumulatoru.
3. Lai uzliktu vāciņu, virziet augšējos fiksēšanas

aizbīdņus tiem paredzēto spraugu virzienā un

nospiediet uz leju, līdz vāciņš nofiksējas savā vietā.