Nokia 5228 - Atmiņas kartes ievietošana

background image

Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD un microSDHC kartes, ko Nokia apstiprinājusi

lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus

standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu

karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt

bojāti.

Darba sākšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

16

background image

1. Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.
2. Ievietojiet atmiņas kartes slotā saderīgu atmiņas karti. Pārliecinieties,

vai kartes kontakti ir vērsti uz augšu.

Iebīdiet karti slotā. Kartei nofiksējoties savā

vietā, atskan klikšķis.

3. Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

Pārliecinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts.