Nokia 5228 - Ierīces ieslēgšana

background image

Ierīces ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
2. Ja ierīcē tiek pieprasīts ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas

kodu, ievadiet to un izvēlieties Labi. Lai dzēstu numuru,

izvēlieties

. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods

ir 12345.

3. Izvēlieties savu atrašanās vietu. Ja nejauši esat ievadījis

nepareizu atrašanās vietu, izvēlieties Atpakaļ.

4. Ievadiet datumu un laiku. Lietojot 12 stundu laika

formātu, lai pārslēgtos starp priekšpusdienas un

pēcpusdienas laiku, izvēlieties jebkuru skaitli.