Nokia 5228 - Multivides taustiņš

background image

Multivides taustiņš

Lai atvērtu programmas, piem., mūzikas atskaņotāju vai

pārlūku, izvēlieties multivides taustiņu ( ), lai atvērtu

multivides joslu, un tad izvēlieties programmu.