Nokia 5228 - Nokia atbalsts

background image

Nokia atbalsts

Lai atrastu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildu informāciju, lejupielādes un

ar jūsu Nokia izstrādājumu saistītus pakalpojumus, apmeklējiet www.nokia.com/

support vai vietējo Nokia Web vietu.

Darba sākšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

25

background image

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai lejupielādētu jūsu tālruņa modelim paredzētos konfigurācijas uzstādījumus,

piem., MMS, GPRS, e-pastam un citiem pakalpojumiem, apmeklējiet Web vietu

www.nokia.com/support.

Nokia Care apkalpošanas dienests

Ja vēlaties sazināties ar Nokia Care apkalpošanas dienestu,vietējo

Nokia Care kontaktu centru sarakstu sk. Web vietā

www.nokia.com/customerservice.

Remonts

Lai saņemtu remonta pakalpojumus, meklējiet tuvāko Nokia Care servisa centru

Web vietā www.nokia.com/repair.

3. Jūsu ierīce

Tālruņa uzstādīšana

Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, tiek parādīta tālruņa uzstādīšanas programma.
Lai programmai Tālruņa uzstādīšana piekļūtu vēlāk, izvēlieties Izvēlne > Progr. >

Tālr. uzstād..
Lai uzstādītu ierīces savienojumus, izvēlieties Uzst. vednis.
Lai pārsūtītu datus uz ierīci no saderīgas Nokia ierīces, izvēlieties Maiņa.
Pieejamās iespējas var atšķirties.

Kontaktu vai attēlu kopēšana no vecās ierīces

Vai vēlaties kopēt svarīgu informāciju no iepriekšējās saderīgās Nokia ierīces un ātri

sākt lietot jauno ierīci? Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai kopētu, piem.,

kontaktus, kalendāra ierakstus un attēlus uz jauno ierīci bez maksas.
Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Tālr. uzstād. un Datu pārsūtīš..