Nokia 5228 - Sākuma ekrāns

background image

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, kurā ir iespējams apkopot visus svarīgākos

kontaktus vai programmu īsceļus.

Darba sākšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

21

background image

Interaktīvie displeja elementi

Lai atvērtu pulksteņa programmu, izvēlieties pulksteni (1).
Lai atvērtu kalendāru vai mainītu profilu, izvēlieties datumu

vai profila nosaukumu (2).
Lai skatītu vai mainītu savienojumu uzstādījumus (

) vai,

lai skatītu nokavētos notikumus, izvēlieties augšējo labo

stūri (3).
Lai veiktu tālruņa zvanu, izvēlieties Tālrunis vai (4).
Lai atvērtu kontaktu sarakstu, izvēlieties Kontakti vai

(5).
Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet izvēlnes taustiņu (6).
Kontaktu joslas izmantošanas sākšana — Lai sāktu

izmantot kontaktu joslu un pievienotu savus kontaktus

sākuma ekrānam, izvēlieties > Iespējas > Jauns

kontakts un izpildiet parādītās instrukcijas.
Sākuma ekrāna motīva vai īsceļu mainīšana

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Personiski >

Sākuma ekrāns.
Mūzikas taustiņi — Kad fonā tiek atskaņota mūzika vai radio, sākuma ekrānā tiek

parādīti mūzikas taustiņi (atskaņot/apturēt, pāriet uz iepriekšējo ierakstu un pāriet

uz nākamo ierakstu).