Nokia 5228 - SIM kartes ievietošana

background image

Darba sākšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

14

background image

2. SIM kartes slotā ievietojiet saderīgu SIM karti.

Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz augšu.

Iebīdiet karti.

3. Aizveriet SIM kartes slota vāciņu. Pārliecinieties, vai vāciņš

ir pareizi aizvērts.

Ja SIM karte nav pareizi ievietota, ierīci var izmantot tikai

bezsaistes profilā.