Nokia 5228 - Skārienekrāna darbības

background image

Skārienekrāna darbības

Pieskaršanās un divkārša pieskaršanās

Lai skārienekrānā atvērtu programmu vai citu elementu, parasti tam jāpieskaras ar

pirkstu vai irbuli. Tomēr, lai atvērtu zemāk norādītos objektus, tiem jāpieskaras

divreiz.

Svarīgi! Izmantojiet tikai tādus irbuļus, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai

kopā ar šo ierīci. Izmantojot citus, garantijas, kas sniegtas šai ierīcei, var zaudēt

spēku, kā arī var tikt bojāts skārienekrāns. Nesaskrāpējiet skārienekrānu.

Rakstīšanai skārienekrānā neizmantojiet ne parasto pildspalvu, ne zīmuli, ne kādu

citu asu priekšmetu.
● Saraksta elementi programmā, piem., programmas Ziņapmaiņa mapju saraksta

mapē Melnraksti.

Padoms. Atverot saraksta skatu, pirmais elements ir jau iezīmēts. Lai

atvērtu iezīmēto elementu, pieskarieties tam vienreiz.

● Programmas un mapes izvēlnē, izmantojot saraksta skata veidu.
● Faili failu sarakstā, piem., attēls Galerijas attēlu un video skatā.

Pieskaroties failam vai līdzīgam objektam vienreiz, tas netiek atvērts, bet tiek

iezīmēts. Lai redzētu pieejamās objekta iespējas, izvēlieties Iespējas vai rīkjoslā,

ja tā ir pieejama, izvēlieties ikonu.

Izvēlieties

Šajā lietotāja dokumentācijā programmu vai objektu atvēršana, pieskaroties tiem

vienreiz vai divreiz, tiek saukta par "izvēlēšanos". Ja nepieciešams izvēlēties

vairākus objektus pēc kārtas, atlasāmie izvēlnes elementi ir atdalīti ar bultiņām. Lai

izvēlētos Iespējas > Lietotāja rokasgrāmata, pieskarieties Iespējas un tad

pieskarieties Lietotāja rokasgrāmata.

Vilkšana

Lai vilktu, novietojiet pirkstu vai irbuli uz ekrāna un velciet to pa ekrānu. Lai Web

lapā ritinātu uz augšu vai uz leju, velciet lapu ar pirkstu vai irbuli.

Darba sākšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

23

background image

Novilkšana

Lai novilktu, velciet ātri pirkstu vai irbuli pa ekrānu pa labi vai pa kreisi. Skatot attēlu,

lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu, attiecīgi

novelciet attēlu pa kreisi vai pa labi.
Novilkšana, lai atbloķētu skārienekrānu — Lai

atbloķētu skārienekrānu, nospiediet ieslēgšanas/

izslēgšanas taustiņu vai izvēlnes taustiņu un

novelciet pa labi vai pa kreisi.
Novilkšana, lai atbloķētu skārienekrānu un

izslēgtu zvana skaņu — Lai atbloķētu skārienekrānu, neatbildot uz zvanu,

novelciet no labās puses uz kreiso. Zvana signāls tiek automātiski izslēgts. Lai

atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu, vai, lai atteiktu zvanu,

nospiediet beigšanas taustiņu.
Novilkšana, lai atbildētu uz zvanu — Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, velciet no

kreisās puses uz labo.
Novilkšana, lai izslēgtu modinātāju — Lai izslēgtu modinātāja signālu, novelciet

no kreisās puses uz labo. Lai modinātāju atliktu, velciet no labās puses uz kreiso.

Ritināšana

Lai sarakstos, kuriem ir ritināšanas josla, ritinātu uz augšu vai uz leju, velciet

ritināšanas joslas slīdni.
Dažos sarakstu skatos iespējams ritināt, novietojot pirkstu vai irbuli uz saraksta

elementa un velkot uz augšu vai uz leju. Lai ritinātu kontaktos, novietojiet pirkstu

vai irbuli uz kontakta un velciet uz augšu vai uz leju.

Padoms. Lai skatītu īsu ikonas aprakstu, novietojiet pirkstu vai irbuli uz

ikonas. Dažām ikonām apraksti nav pieejami.

Skārienekrāna apgaismojums

Skārienekrāna fona apgaismojums tiek izslēgts, ja skārienekrāns noteiktu laiku

netiek izmantots. Lai ieslēgtu ekrāna fona apgaismojumu, pieskarieties ekrānam.

Darba sākšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

24

background image

Ja skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti, pieskaroties ekrānam, ekrāna fona

apgaismojums netiek ieslēgts. Lai atbloķētu ekrānu un taustiņus, pabīdiet

bloķēšanas slēdzi.