Nokia 5228 - Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana

background image

Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana

Lai bloķētu vai atbloķētu skārienekrānu un taustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi

ierīces sānos.
Kad skārienjutīgais ekrāns un taustiņi ir bloķēti, skārienjutīgais ekrāns tiek izslēgts

un taustiņi ir neaktīvi.
Ekrāns un taustiņi var tikt bloķēti automātiski, ja tie kādu laiku netiek lietoti. Lai

mainītu automātiskās ekrāna un taustiņu bloķēšanas uzstādījumus, izvēlieties

Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Autom. taustiņsl. >

Tastatūras autom. bloķ..