Nokia 5228 - Drošība

background image

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai

pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS
Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta vai var

izraisīt traucējumus un ir bīstama.
SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ
Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt

brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu,

satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI
Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās

darbības kvalitāti.
IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS
Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties

medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur

iespējami spridzināšanas darbi.
KVALIFICĒTA APKOPE
Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti

speciālisti.
PIEDERUMI UN AKUMULATORI
Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet

nesaderīgus izstrādājumus.
ŪDENSIZTURĪBA
Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

7