Nokia 5228 - Informācija par ierīci

background image

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM/EDGE

850/900/1800/1900 MHz tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet

pakalpojumu sniedzējam.
Šī ierīce nodrošina dažādas savienojuma metodes, un to tāpat kā datorus apdraud

vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma

pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādus

pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību

un aizsardzību, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java

Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt

pretvīrusu un citu drošības programmatūru.
Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu

Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas

ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja izmantojat

šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.

Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad,

ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt

traucējumus un ir bīstama.
Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu

privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību

aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura

kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.
Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā

jāpieraksta.
Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja

rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.
Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.
Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsit lietotāja rokasgrāmatā.

Drošība

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

8