Nokia 5228 - Tīkla pakalpojumi

background image

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi.

Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par

to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek

pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos

tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par

izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces

funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu

tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un

valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.
Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu

deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas

ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēļņu

nosaukumi, izvēļņu kārtība un ikonas.

Drošība

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

9