Nokia 5228 - Attēlu un videoklipu apskate

background image

Galerija

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

77

background image

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu no saraksta. Skatot attēlu, lai skatītu nākamo vai

iepriekšējo attēlu, attiecīgi novelciet attēlu pa kreisi vai pa labi. Lai tuvinātu attēlu,

lietojiet ierīces skaļuma taustiņu.
Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:
Rediģēt — lai rediģētu videoklipu vai attēlu.

Lietot failu — Lai izmantotu attēlu kā fonu sākuma ekrānā, izvēlieties Uzstādīt

kā fonu.
Lai uzstādītu attēlu kā vispārēju zvanu attēlu, izvēlieties Uzst. kā zvana attēlu.
lai attēlu uzstādītu kā kontaktpersonas zvana attēlu, izvēlieties Piešķirt

kontaktam.
Lai uzstādītu videoklipu kā zvanu signālu, izvēlieties Uzstādīt kā zvana sign..
Lai videoklipu piešķirtu kontaktam kā zvanu signālu, izvēlieties Piešķirt

kontaktam.

Rīkjoslā iespējams izvēlēties bieži lietotas attēlu, videoklipu un mapju funkcijas.
Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

Sūtīt — lai nosūtītu izvēlēto attēlu vai videoklipu.

Rediģēt — lai rediģētu izvēlēto attēlu vai videoklipu.

Dzēst — lai dzēstu izvēlēto attēlu vai videoklipu.