Nokia 5228 - Attēlu un videoklipu kārtošana

background image

Attēlu un videoklipu kārtošana

Izvēlieties Izvēlne > Galerija.
Izvēlieties Attēli un video > Iespējas un kādu no šīm iespējām:
Mapes iespējas — lai pārvietotu failus uz mapēm, izvēlieties Pārvietot uz

mapi. Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties Jauna mape.

Kārtot — lai kopētu failus uz mapēm, izvēlieties Kopēt. Lai pārvietotu failus uz

mapēm, izvēlieties Pārvietot.

Skatīt pēc — lai skatītu failus pēc datuma, nosaukuma vai izmēra.

Galerija

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

78

background image

12. Nokia videocentrs

Ar Nokia videocentru (tīkla pakalpojums), izmantojot bezvadu pakešdatu

savienojumu, iespējams lejupielādēt un straumēt videoklipus no saderīgiem

interneta video pakalpojumiem. Videoklipus uz ierīci var pārsūtīt arī no saderīga

datora un skatīties tos Videocentrā.
Videoklipu lejupielādei lietojot pakešdatu piekļuves punktus, caur jūsu

pakalpojuma sniedzēja tīklu var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Lai saņemtu

informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ierīcē var būt sākotnēji definēti pakalpojumi.
Pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt bezmaksas vai maksas saturu. Noskaidrojiet

izmaksas pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu apskate un lejupielāde

Savienojuma izveide ar video pakalpojumiem

1. Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Videocentrs.
2. Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu video pakalpojumu instalēšanai,

izvēlieties Piev. jaunus pakalpojumus un vajadzīgo video pakalpojumu no

pakalpojumu kataloga.

Videoklipa skatīšanās

Lai pārlūkotu instalēto video pakalpojumu saturu, izvēlieties Video plūsmas.
Dažu video pakalpojumu saturs ir iedalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus,

izvēlieties kategoriju.
Lai pakalpojumā meklētu videoklipu, izvēlieties Video meklēšana. Iespējams, ka

meklēšana nav pieejama visiem pakalpojumiem.
Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms jāielādē ierīcē. Lai ielādētu

videoklipu, izvēlieties Iespējas > Ielādēt. Ja izejat no programmas, ielāde turpinās

fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē Mani video.