Nokia 5228 - Grāmatzīmes pievienošana

background image

Internets

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

83

background image

Pārlūkošanas laikā izvēlieties > .
Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā

Izvēlieties > un grāmatzīmi.