Nokia 5228 - Web plūsmas abonēšana

background image

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē.

Varat abonēt Web plūsmas un iegūt saites uz jaunāko saturu automātiski.
Izvēlieties Izvēlne > Internets > Web.
Web plūsmas Web lapās parasti tiek norādītas ar ikonu

. Web plūsmas tiek

izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu

ierakstus.
Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma, un izvēlieties >

un vajadzīgo plūsmu.
Plūsmas atjaunināšana — Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un

uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Atsvaidzināt.
Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana — Web plūsmu skatā

izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Rediģēt > Autom.

atjaunināšana.

14. Savienojumi

Ierīce nodrošina vairākas iespējas savienojuma izveidošanai ar internetu, citu ierīci

vai datoru.

Datu savienojumi un piekļuves punkti

Ierīce nodrošina pakešdatu savienojumus (tīkla pakalpojums), piem., GPRS

savienojumu GSM tīklā.
Lai izveidotu datu savienojumu, ir nepieciešams piekļuves punkts. Var definēt

dažādus piekļuves punktus, piem.: