Nokia 5228 - Ierīces apkope

background image

Ierīces apkope

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šie norādījumi

palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.
● Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi

var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek

saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet

ierīcei pilnībā izžūt.

● Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas

kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.

● Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai zemā temperatūrā. Augsta temperatūra var

saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī

deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. Ierīcei no zemas

temperatūras atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties

mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.

Izstrādājuma un drošības informācija

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

122

background image

● Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
● Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt

bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.

● Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķimikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus

mazgāšanas līdzekļus. Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu

drāniņu.

● Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
● Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu.

Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un

to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.

● Lietojiet lādētāju telpās.
● Veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra

piezīmēm.

● Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai,

izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru

piederumu.