Nokia 5228 - Otrreizēja pārstrāde

background image

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un

iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst

nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu.

Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu sk. Web

vietāwww.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā

nokia.mobi/werecycle.